Настоящи абонати от 02/02/2011 до 02/03/2020

Асист ЕООД предоставя възможност на всички свои настоящи абонати да намалят месечните си разходи за Интернет при подписване на договор за  12 месеца.

Неограничен BASIC – 20 лв.
15 лв/месец, при подписване на 12 месечен договор.

Неограничен EXTRA – 24 лв.
20 лв/месец, при подписване на 12 месечен договор.

Неограничен PRO – 30 лв.
22 лв/месец, при подписване на 12 месечен договор.

Промоцията е валидна за настоящи абонати.

За да ползват промоцията, постоянният адрес на клиентите трябва да съвпада с адреса на предоставяне на услугата или да притежават документ, доказващ правото на собственост или ползване на жилищните помещения за срока на договора.

Уважаеми клиенти, с образец на договора може да се запознаете тук.