Типове физически интерфейси

Поддържат се следните типове физически интерфейси за свързване на крайни електронни съобщителни устройства към мрежата на АСИСТ ЕООД

Ethernet:

Fast Ethernet:

Gigabit Ethernet:

10 Gigabit Ethernet: