Мрежата на АСИСТ

Защото МРЕЖАТА има значение.

На Вашето внимание предлагаме няколко ключови аргумента, които смятаме, че трябва да знаете като наши абонати или потенциални такива.

Нашата Подземна/Вътрешна Оптична мрежа покрива и обслужва повече от 90% от територията на  точките ни на присъствие. Работим в тясно сътрудничество с най-големите кабелни и телекомуникационни оператори и разполагаме с напречни връзки с почти всички големи доставчици на услуги в страната.

Основният параметър, влияещ върху безпроблемното предоставяне на услуги в сферата на високите технологии, е преносната среда. Асист изгажда високоскоростна оптична връзка между всички свои централни точки. Всяко от трасетата е проектирано и предвидено за максимални натоварвания.

Фирмата ни се фокусира върху сниживане до минимум повредите и неудобствата за нашите клиенти, което дава голямо предимство при  предлагане на висококачествена широколентова услуга.

За да осигури това високо ниво на предоставяните услуги и за да отговори на всички потребности на клиента, компанията разработи собствен софтуер за мониторинг и управление на трафика . Чрез него непрекъснато се следи и анализира качеството на всеки сигнал, предотвратява се възникването на магистрални проблеми 

Поддържаме форум, в който всеки има възможност да сигнализира за възникнал проблем или просто да изкаже мнение.

Мрежа проектирана и изградена по този начин  позволява и гарантира   да се предлагат богата гама от  услуги като високоскоростен широлентов достъп Интернет, Интерактивна Цифрова  IP телевизия, IP телефония , СОТ и т.н.