Бланки и документи

Общи условия за достъп до услугите на АСИСТ ЕООД

Общи условия 

Договор за интернет достъп 

Договор за абонаментен интернет достъп 

Приложение към договора за интернет достъп 

Приемно- предавателен протокол 

Политика за поверителност и защита на личните данни 

Декларация съгласие 

Декларация за отегляне на съгласие