Профилактика 17.09.2013

ВАЖНО!!!

На 18.09.2013 г в интервала 07:00-08:30 часа е възможно прекъсване на достъпа Ви до интернет